Concursuri naționale 2015-2016

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE:

Faza pe şcoală: luna decembrie 2015;

Faza locală (comuna, oraş, sector): 30 ianuarie 2016;

Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 12 martie 2016, C. E.”Virgil Madgearu ” Tg-Jiu;

Faza naţională: 18-22 aprilie 2016 – BRĂILA. 

CONCURSUL DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU LA ISTORIE:

Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 18 mai 2016, C.T. „Henri Coandă” Tg-Jiu

Faza naţională: 12-15 iulie 2016 – GALAŢI. 

Memoria Holocaustului:

Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 11 mai 2016, C.N. „Ecaterina Teodoroiu”, Tg-Jiu;

Faza naţională: 28-31 iulie 2016, BUCUREȘTI.

ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ:

Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 24 februarie 2016, C.N. „Ecaterina Teodoroiu”, Tg-Jiu;

Faza naţională: concursul se organizează din doi în doi ani. În anul școlar 2015-2016 nu se organizează.  

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN ROMÂNIA: 

Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 23 martie 2016, C.N. „Spiru Haret ”, Tg-Jiu.

Faza naţională: 30 mai – 2 iunie 2016, SUCEAVA.

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

Activități metodico-științifice 2015-2016

SEMESTRUL I

Activitatea proiectată

Data

Loc de desfăşurare

Participanţi

Responsabili

Consfătuirea anuală a profesorilor de istorie. 16.09.2015 C.N.S.H. Profesorii de istorie din judeţ.
Aplicaţie practică 14.10.2015 Tg.Jiu – Horezu -Mănăstirea Dintr – un Lemn – Dragăşani. Profesori de istorie din centrele metodice Tg.Cărbunesti, Tg -Jiu şi Motru. Responsabilul Centrului metodic Tg-Cărbuneşti , prof. Ursu Aurelian.
Lecţie demonstrativă la clasa a V-a

Referat-dezbatere: Rolul istoriei în păstrarea identităţii naţionale;

Prezentarea unui portofoliu sau panou tematic.

11.11.2015 Şcoala Gimnazială Samarineşti. Profesorii de istorie din Centrul metodic „Motru-Valea Jiului”. Responsabilul Centrului metodic, prof. Cauc Dumitru;

Inspector şcolar,

Prof. Dorina Nichifor;

Prof. Bozdogescu Adrian;

Prof. Cuţui Constantin.

Simpozion judeţean de istorie România Mare şi gorjenii. 25.11.2015 Muzeul Judeţean

„Alexandru Ştefulescu”,

Tg – Jiu.

Profesorii de istorie din Centrul metodic Tg-Jiu şi profesori din Centrul metodic „Motru -Valea Jiului”. Responsabilul Centrului metodic, prof. Balcanu Sorin;

Prof. Sandu Gabriela;

Prof. Raţ   Jana;

Prof. Necşulea Angelica;

Prof. Groşanu Liviu;

Prof. Vieru Daniela.

Lecţii demonstrative: clasa a IX- a şi la clasa a XII-a;

 

Referat -dezbatere: Activităţile cercului de Istoria recentă a Românei;

Organizarea olimpiadei de istorie – faza pe şcoală ;

 

Apariţii istoriografice. – Recenzii.

 

02.12.2015 Colegiul Naţional ”George Coşbuc” Motru. Profesorii de istorie din Centrul metodic   licee. Responsabilul Centrul metodic licee, prof. Ioniţă Niculescu Mihaela;

Prof. Bivolaru Marcela;

Prof. Negrea Nicolae.

Lecţie demonstrativă la clasa a VII -a (cultură civică) ;

Referat -dezbatere: Evaluare prin metoda proiectului la cultură civică.

Organizarea olimpiadei de istorie – faza pe şcoală ;

 

Apariţii istoriografice. – Recenzii.

9.12.2015 Şcoala Gimnazială

Albeni.

Profesorii de istorie din Centrul metodic        Tg-Cărbuneşti. Responsabilul Centrului metodic, prof. Ursu Aurelian;

Prof. Voicu Teodor ;

Prof. Popi Elvira;

Prof. Tănasie Constantin.

SEMESTRUL II

Activitatea proiectată

Data

Loc de desfăşurare

Participanţi

Responsabili

Lecţie demonstrativă – clasa a XII-a

Referat: Multiperspectivitatea în predarea istoriei.

Apariţii istoriografice – Recenzii.

Organizarea Olimpiadei de istorie – etapa judeţeană:                                   – prezentarea unor modele de subiecte.

02.03. 2016

 

Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti – Jiu. Cercul metodic liceu. Responsabilul Centrului metodic licee, prof. Ioniţă Niculescu Mihaela;

Prof. Lupulescu Dănuţ;

Prof. Mărăcine Claudiu;

Prof. Mititelu Maria;

Prof. Motoi Daniel.

Lecţie practică, istorie, clasa a VIII- a şi a VII-a.

Referat- dezbatere: Valorificare în lecţiile de istorie a tradiţiilor locale -prezentarea unor portofolii sau panouri tematice

16.03.2016 Şcoala Gimnazială „Nicolae Tomovici-Plopşor” comuna Plopşoru Profesorii de istorie din Cercul metodic „Motru-Valea Jiului”. Responsabilul centrului metodic, prof. Cauc Dumitru;

Prof. Istudorescu Elvis;

Prof. Ghinoiu Iulian;

Prof. Bără George.

Lecţie demonstrativă la clasa a V-a

Referat -dezbatere: Evaluare prin metoda proiectului la istorie

30.03.2016 Şcoala Gimnazială Novaci Centrul metodic Tg-Cărbuneşti. Responsabilul centrului metodic, prof. Ursu Aurelian;

Inspector şcolar,

prof. Dorina Nichifor;

Prof. Popescu Gheorghe

Prof. Ticu Alina.

Lecţie demonstrativă la clasa a V-a ;

Referat- dezbatere: Valorificare în lecţiile de istorie a tradiţiilor locale -prezentarea unor portofolii sau panouri tematice;

 

Apariţii istoriografice – Recenzii;

 

Prezentarea unor modele de subiecte pentru etapa naţională a Olimpiade istorie.

13.04.2016 Şcoala Gimnazială Călugăreni. Profesorii de istorie din Centrul metodic Tg-Jiu. Responsabilul Centrului metodic, prof. Balcanu Sorin;

Prof. Ecobici Cristina ;

Prof. Drînd Victoria;

Prof. Mălăescu Adela.

Simpozionul Judeţean „Gorjul – Vatră de istorie românească” – « Gorjul şi gorjenii în Primul Război Mondial » 25.05.2016 Muzeul Judeţean

„Alexandru Ştefulescu”,

Tg – Jiu

Profesorii de istorie din judeţ I.S.J. Gorj;

Inspector şcolar, prof. Dorina Nichifor;

Prof.dr. Gheorghe Nichifor ; Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj;

Consiliul Consultativ al profesorilor de istorie .

Inspector şcolar,

Prof. Nichifor Dorina

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

Cercul Metodic al profesorilor de istorie

Miercuri, 25 februarie 2015, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu a găzduit Cercul Metodic al Profesorilor de Istorie din liceele gorjene. Au fost prezenți la această activitate cu lecțlii demonstrative și  discuții centrate pe proiectele integrate realizate de elevi la disciplina istorie, peste 30 de cadre didactice.

image

Programul activităților de la  Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu s-a desfășurat sub un moto elocvent al istoricului Alexandru Zub (Istoricul e prin definiție un călător. Călător în timp și spațiu, fiindcă rostul profesiei sale este să reconstituie devenirea umanității…) a cuprins două lecții demonstrative susținute de profesorii de istorie Marius Badea (Ideologii și regimuri politice în lumea contemporană, clasa a XI-a) și Mihaela Ioniță-Niculescu (Teme și dezbateri politice în Parlamentul României la 1900, clasa a XI-a). Au apreciat activitatea la catedră a celor două cadre didactice, prof. Marcela Mrejeru, Maria Mititelu, Amalia Mitroi, Nicolae Negrea, Liliana Tașcău și Carmen Cosacu, evidențiind materialul didactic realizat de către elevi (hărți, planșe), costumele adecvate perioadei interbelice, suport informațional ș.a.

În cea de-a doua parte a activității a luat cuvântul prof. dr. Petre  Ciungu, directorul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu, cel care a prezentat profesorilor de istorie prezenți la Cercul Metodic, câteva informații despre profilul liceului gazdă. În ciuda numeroaselor schimbări de locație și denumire, Colegiului Economic „Virgil Madgearu” are o identitate bine conturată în cadrul învățământului liceal gorjean, dată de calitatea corpului profesoral și a elevilor acestuia. Foști elevi ai școlii, în prezent economiști, profesori, juriști, diplomați, oameni de afaceri și medici, din diferite generații, reprezintă adevărata carte de vizită a liceului, a declarat prof. dr. Petre Ciungu.

Prof. dr. Dorina Nichifor, inspector de specialitate în cadrul I.S.J. a precizat că activitățile metodice ale profesorilor de istorie au continuat cu susținerea unui referat cu tema „Modalități de aplicare la orele de istorie a strategiilor didactice și utilizarea diferitelor forme de evaluare” de către prof. Teodora Pocora, de la Grupul Școlar Industrial „Gheorghe Tătărescu” din Rovinari; o dezbatere despre proiectele integrate realizate de către elevi sub coordonarea profesorilor de istorie (prof. Nicolae Negrea, Maria Mititelu, Andrei Popete-Pătrașcu, Mihaela Ioniță-Niculescu și Daniela Ariana Pandia); apariții istoriografice și recenzii.

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

Rezultate: Istorie și societate în dimensiune virtuală

image

Image | Posted on by | Lasă un comentariu

Concursul: Locuri ale memoriei în localitatea ta

În atenţia profesorilor de istorie din judeţul Gorj,

Vă informăm că Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice lansează un nou concurs naţional cu tema Locuri ale memoriei în localitatea ta, care se adresează elevilor din clasele IX-XII din unităţile de învăţământ din România.

Proiectul are drept scop creşterea interesului tinerilor pentru istoria recentă a României, prin stimularea cercetării personale şi a reflecţiei asupra unei perioade istorice, care marchează încă evoluţia şi dezvoltarea societăţii româneşti. Concursul se va desfăşura în perioada 9 februarie – 15 martie 2015. Înscrierea la concurs se va face la adresa de e-mail: concurs@iiccmer.ro.

Dosarul de înscriere la concurs va trebui să conţină în mod obligatoriu, următoarele documente:

O scurtă descriere (între 300-500 cuvinte, Times New Roman 12, spaţiere 1,5) a proiectului (titlul, motivaţie, modalitate de lucru, produsul final, echipa), precum şi o hartă fizică a oraşului cu evidenţierea respectivelor locuri.

Fişa de înscriere la concurs, disponibilă pe site-ul institutului (www.crimelecomunismului.ro)

Eseul trimis spre jurizare trebuie să aibă acelaşi titlu cu proiectul înscris în concurs. Elevii participanţi şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare, vizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Data limită de predare a materialelor este 15 martie 2015. Eseurile vor fi trimise în variantă electronică la adresa e-mail: concurs@iiccmer.ro.

Premiile acordate câştigătorilor concursului constau în participarea a cinci echipaje, în Săptămâna Şcoala Altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun”, la Programul cu tema Memoria locală – memorie naţională, organizată de IICCMER, în perioada 6-9 aprilie 2015. Regulamentul se află postat pe site-ul web al institutului (www.iiccmer.ro). 

Inspector şcolar,                                  

Nichifor Dorina

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

2015. Anul Veteranilor de Război

În atenţia profesorilor de istorie din judeţul Gorj,

Având în vedere că în acest an se aniversează 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în care România a participat activ, Ministerul Apărării Naţionale va iniţia, printr-o Hotărâre de Guvern, proclamarea acestui an (2015), drept Anul Veteranilor de Război.

Ca urmare, vă invităm să participaţi prin intermediul unităţilor de învăţământ, din fiecare localitate, la identificarea mormintelor şi monumentelor veteranilor de război din judeţul Gorj şi organizarea unui program de îngrijire a acestora.
Vă reamintim că în luna septembrie 2014, şi-au exprimat dorinţa de a înfiinţa Cercuri Cultul Eroilor următoarele licee şi şcoli gimnaziale: Colegiului Naţional „Spiru Haret”  din Târgu-Jiu, Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Târgu Cărbuneşti, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Bumbeşti Jiu, Colegiul Tehnic Mătăsari, Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic „Gen. Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu,  Liceul Energetic Târgu-Jiu, Liceul Tehnic Nr. 2 din Târgu-Jiu, Liceul Tehnic Roşia de Amaradia, Liceul Teoretic Novaci, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu, Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Şcoala Gimnazială Dragoteşti, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru, Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Târgu-Cărbuneşti, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Motru, Şcoala Gimnazială Lihuleşti, Şcoala Gimnazială Leleşti, Şcoala Gimnazială nr. 1 Bumbeşti Jiu, Şcoala Gimnazială Glogova, Şcoala Gimnazială Cîlnic, Şcoala Gimnazială Târgu Cărbuneşti, Şcoala Gimnazială „Victor Popescu” Fărcăşeşti.
O parte dintre aceste unităţi şcolare au semnat deja protocoale de colaborare cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj, au desemnat preşedinţii Cercurilor Cultul Eroilor, vicepreşedinţii şi elevii membri în comitetul de conducere, conform Protocolului de Colaborare nr. 303/07.05.2013 (art. 3), semnat între Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Unităţile şcolare care au încheiat aceste protocoale, dar şi altele, sunt invitate să participe la promovarea Zilei Veteranilor, stabilită în acest an calendaristic.
Pentru aceasta vă invităm să realizaţi câte un material informativ cu activităţile desfăşurate de dumnevoastră, precum şi câteva fotografii care să ilustreze aceste manifestări.

Materialele şi fotografiile vor fi trimise la adresa de email:
historica.gorj@yahoo.com

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

Etapa județeană a Concursului Național Istorie și societate în dimensiune virtuală

image
Regulament Concurs Istorie și societate în dimensiune virtuală

Image | Posted on by | Lasă un comentariu